Cabooter Group-HandbaL Venlo: Handbal Extra
  • Advertentie van een sponsor
Volg Cabooter Group-HandbaL Venlo op Twitter Volg Cabooter Group-HandbaL Venlo op Facebook Volg Cabooter Group-HandbaL Venlo op Instagram
  • Cabooter Group-HandbaL Venlo: Handbal Extra

Handbal Extra

G-HANDBAL EEN TEAMSPORT VOOR MENSEN/JONGEREN MET EEN HANDICAP!
 
Net zoals iedereen sporten mensen met een lichamelijke/verstandelijke handicap voor hun ontspanning en plezier. Het is een leuke en waardevolle vrijetijdsbesteding. Naast het plezier en de gezondheid heb je er profijt van in het dagelijkse leven. Door het sporten leer je nieuwe mensen kennen, word je actief betrokken bij de vereniging en kun je je helemaal uitleven op je eigen niveau. Sport draagt bij aan een grotere zelfwaardering en zelfstandigheid.
 
Handbal is een zeer geschikte sport voor mensen met een handicap. Het moet wel afgestemd worden op de individuele mogelijkheden, vaardigheden en wensen van de sporters. De vaardigheden kunnen sterk uiteenlopen, dit komt door de zeer verschillende oorzaken van de handicaps en de grote variëteit in het niveau van functioneren. De één heeft een begeleider van 1 op 1 nodig, terwijl de ander de alledaagse dingen alléén doet.
 
Er wordt wel eens gedacht dat het opzetten van een bewegingsaanbod voor sporters met een handicap veel tijd kost, terwijl dat de vereniging niets oplevert. Dat is niet terecht! Het zou niet meer dan normaal moeten zijn dat een vereniging open staat voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke handicap. Het realiseren van een G-handbal team brengt veel positieve aspecten/voordelen mee voor de vereniging. Enkele voorbeelden zijn:
 
• De vereniging kan een bijdrage leveren aan het streven naar maatschappelijke integratie van mensen met een handicap. • De sociale betrokkenheid van de vereniging kan bijdragen aan de versterking van het imago van de club. Dat kan een positieve uitwerking hebben op de betrokkenheid van de eigen leden, maar ook op de contacten met bijvoorbeeld de lokale overheid. • Sporters met een handicap zijn vaak erg enthousiast en gemotiveerd, ook al is de kans op winnen klein. Zij zijn een goed voorbeeld voor de club. De beleving van het spel staat voorop. • De aanwezigheid van de sporters tijdens clubactiviteiten, zoals een feestavond, kan een verrijking zijn voor de vereniging. • Maar ook de fysieke prestaties die deze sporters leveren, zullen niet onopgemerkt blijven en waardering oogsten. • Sporters met een mentale/fysieke handicap aantrekken betekent aanwas van nieuwe leden. Nieuwe leden zijn met het oog op de groei van een vereniging altijd welkom. • Ook brengt deze groep sporters vrijwilligers met zich mee, denk hierbij aan ouders en begeleiders. Sommige functies kunnen ze zelf vervullen.
 
Als de samenleving er niet in slaagt om mensen met een handicap te laten deelnemen aan sport en andere activiteiten, dan pas zijn we echt beperkt.

Bron: NHV