HANDBAL COLLECTIEF GROOT VENLO

HANDBAL COLLECTIEF GROOT VENLO

Al een tijd wordt er achter de schermen door een stuurgroep gewerkt om de reeds bestaande samenwerking tussen de handbal verenigingen in Groot Venlo nog verder vorm te geven, met als doel de handbalsport op een duurzame manier te organiseren en te laten groeien binnen de gemeente Venlo. Door de goede samenwerking van de afgelopen seizoenen, zijn er al enkele jaren diverse combi-teams actief onder de naam Handbal Collectief Groot Venlo.
In de Algemene Ledenvergaderingen (ALV) van HV Blerick en Cabooter HandbaL Venlo is door de leden unaniem groen licht gegeven om de huidige samenwerking verder planmatig uit te werken tot een daadwerkelijke fusie en afgelopen woensdag heeft hiervoor de kickoff  plaatsgevonden. In zes werkgroepen, die zich ieder zullen richten op een eigen aandachtsgebied, zal worden gewerkt aan een onderbouwd plan om het gezamenlijke doel vorm te geven. De aanmeldingen voor het plaatsnemen in de werkgroepen waren hartverwarmend, vanuit beide kanten van de Maas en dat geeft vertrouwen en een goede uitgangspositie. Vóór de zomer van 2023 zal naar verwachting het complete plan klaar zijn en aan alle leden worden voorgelegd om daarna in ieders ALV een definitief GO/NO GO op te halen.

Terugkijkend op afgelopen woensdag kunnen we enkel concluderen dat we de juiste weg zijn ingeslagen en dat er hard gewerkt zal worden deze samenwerking tot een succes te maken. Op naar een mooie toekomst samen!

Deel dit bericht:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Samen sterk, Samen Vooruit, Samen HandbaL Venlo