Missie en visie

Missie

Samen ontwikkelen, binnen & buiten de lijnen. 

Visie

In 2025 is Cabooter HandbaL Venlo de beste handbalvereniging van Nederland. Het hart van de vereniging zijn de mensen; samen zijn wij HandbaL Venlo.   We zijn een veilige plek waar iedereen kan meedoen en elkaar kan ontmoeten. Plezier, passie en persoonlijke ontwikkeling vormen de basis van een van een ambitieuze, vitale en toekomstbestendige club. Met oog voor elkaar, de buurt en de regio.  

Waarden en normen

Binnen onze vereniging hechten we waarde aan een prettig en veilig (sport)klimaat. De onderlinge verbondenheid tussen leden, vrijwilligers, ouders en fans staat hierin centraal. Hiervoor is een goede onderlinge communicatie van groot belang en dienen we met elkaar continue keuzes te blijven maken om onze visie werkelijkheid te kunnen laten worden.  

Uitgangspunt hierin is dat wij binnen de vereniging zeggen wat we doen & doen wat we zeggen. Op deze manier kunnen wij ons blijven ontwikkelen en inspelen op de veranderingen binnen onze (nabije) omgeving.  

Samen sterk, Samen Vooruit, Samen HandbaL Venlo

Wil je meer weten? Neem gerust contact op. Wij delen graag onze plannen voor de toekomst met je en horen graag hoe jij hierover denktTot snel bij HandbaL Venlo!